a sportágakról

1. RITMIKUS GIMNASZTIKA

A Ritmikus Gimnasztika mozgásanyaga főként gimnasztikára épül, de különlegessége, hogy a gimnasztikus elemeket különböző méretű, súlyú és formájú kéziszerek speciális technikájával együtt kell elsajátítani. Mindezt zenei kísérettel kell egy harmonikus mozgásélménnyé fejleszteni, mely az előadónak és a nézőnek is egyaránt igazi esztétikai, művészi és sport élményt nyújt.

5-6 éves kortól 9-10 éves korig a mozgástanulási képességek gyors fejlődésének szakaszát élik a gyermekek. Az RG sportteljesítmény elérésére törekvő mozgásanyaga tökéletesen szolgálja mind a koordinációs, mind a kondicionális képességek fejlesztését már óvodás kortól. A gimnasztikus testképzés a különféle szerek alkalmazása és a zenére történő mozgástanulás együttesen teszik lehetővé e képességek tökéletes fejlesztését, kibontakoztatását.

 

Szakosztályunk minden sportolója minimum 2 év RG alapképzésen vesz részt, melynek elvégzése után kap lehetőséget arra, hogy csatlakozzon  versenyzőként művészi gimnnasztika és esztétikus csapatgimnasztika csapatainkhoz vagy a Telki Gyermek Táncszínházhoz.

 

Az RG alapképzést és a képességfejlesztő gimnasztikákat minden korosztálynak Fajtné Thuróczy Zsuzsanna egyetemi mestertanár, RG szakedző , MRGSZ elnökségi tag, MMGSZ elnök tartja. 

2. MŰVÉSZI GIMNASZTIKA

Az érzelem,akarat és értelem hullámhosszán keresztül finomítjuk a technikai szintet, a látásmódot és a hallás képességét. Így válthatja valóra a tanár célkitűzéseit, harmónikus gyermek- harmónikus mozgás!”  –  Berczik Sára

Alapvetően Berczik Sára módszerén alapuló mozgásanyaggal dolgozik, amely koordinációt és ritmusérzéket fejleszt, kecses mozgást és szép tartást ad. Tartásjavító és testformáló célkitűzésen keresztül a mozgás-átadás esztétikus módja, igényes zenei kísérettel. Fejleszti a szépérzéket és a jó ízlést. A művészi gimnasztika a test és a lélek harmonikus nevelését tartja szem előtt. A művészi tornából fejlődött ága a ritmikus gimnasztika (RG),mint versenysport teljesedett ki olimpiai sportággá.

 

Koreográfiáinak jellemzője a tartalmi megjelenés, a mondanivaló kifejezése, egy vezérgondolat  vagy érzelem, hangulat által. Másik jellemzője a kéziszerek megjelenése a zene és a mondanivaló kifejezéséhez. A versenysportban használt kéziszereken kívül (kötél, karika, labda, szalag, buzogány), kiegészítő kéziszerek bemutatásával lesznek színesebbek, izgalmasabbak a gyakorlatok. Ilyenek például: ritmusbot, bot, seprű, zászló, gumiszalag, sál, fátyol, legyező,s igen kedvelt szer az esernyő is. Az igényes és jó zeneválasztás meghatározója és szerves része a kompozíciónak, s így nyújthat esztétikai  élményt a befogadó számára. 

 

Egyesületünk a Magyar Művészi Gimnasztika Szabadidősport Szövetség tagja.

 

Az edzéseket Hollanday Andrea RG és esztétikus csapatgimnasztika edző, Pilates tréner tartja.

3. ESZTÉTIKUS CSAPATGIMNASZTIKA

Az esztétikus csapatgimnasztika ötvözi a tánc lágy, harmónikus mozdulatait a gimnasztika dinamikus ugrásaival és elemeivel. Egyszerre jellemző a mozgásra a zenei központúság, a ritmikai és dinamikai váltások és az erőteljes kifejezés. A zenére bemutatott versenygyakorlatok egyszerre adnak művészi és sport élményt  nézőknek és  sportolóknak egyaránt. Testtechnikája a legmodernebb mozgástudomány szerint fejleszti az esztétikus és erőteljes izomzatot. Ízlés, jellem és személyiség formáló.

 

Mint nevében is szerepel, csapat sport, rövid programban 4-10, hosszú programban 6-10 fő szerepelhet a gyakorlatban. Kéziszerek nincsenek, ezért a karmozdulatok technikája nagy jelentőséggel bír illetve a kontakt és emeléses mozdulatok végrehajtására is nagyobb lehetőség nyílik a kifejezőerő növelése érdekében.

 

A gyakorlatok testmozdulatokból és ezek sorozatából épülnek fel, megszakítás nélkül végrehajtva. Ezek a testmozdulatok a hullámok, a testhinták, a megnyúlások, az ernyesztések, a törzsfordítások, az ívek és a hajlások, ugrásokkal és egyensúlyhelyzetekkel bemutatva.

 

Egyesületünk a Pannon Esztétikus Csapatgimnasztika Szövetség tagja.

 

Az edzéseket Kispál Anita táncpedagógus és koreográfus tartja.

4. GYERMEK TÁNCSZÍNHÁZ

„… a színpadi szereplésnek minden esetben a tanulás, a felkészülés, az öntevékenység, a fantázia, a közösségi érzés kibontakozását, a művészi beleélés képességének fejlesztését kell szolgálnia.” –  Lemhényiné Tass Olga: A tudatos mozgás művészete

Ennek a célnak a megvalósítását tűztük ki célul a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésével, a  művészi gimnasztika és a tánc mozdulatainak egyre tökéletebb elsajátításával, a szereplők alkotásba történő bevonásával, a színpadi körülmények megteremtésével, mely segíti a művészi beleélés kibontakozását. 

 

2010 óta minden évben új színdarabbal állunk a közönség elé a Telki Fesztiválon és 2019 óta szereplünk az MMGSZ által szervezett Táncszínház Fesztiválon is. Az alkotásba tanítványainkon kívül vállalkozó kedvű családtagjaikat is örömmel bevonjuk (szövegírás, dalszerzés, éneklés, jelmeztervezés, grafikai munkák, hangvágás, stb…)  így valódi közösségi élményként éljük meg a felkészülés időszakát és az előadásokat is.

 

Az edzéseket Vászolyi Tímea és Dobszay Júlia RG és esztétikus csapatgimansztika edzők tartják.