Sport tánc - a sportágról

Laikusoknak

A sport tánc alapvetően az akrobatikus rock and roll mozgáselemein alapuló ritmikus tánc, amelynek lényege a zenére történő ritmusos mozgás. Kevéssé művészies, mint inkább sportos tánctípus, improvizáció nélkül, amely mozgásanyagában a rocky-t idézi – kevesebb akrobatikus mozdulattal.

Az edzéseken fontos szerepet kap a mozgásos, keringésfokozó bemelegítés, ami általában játékosan történik, hiszen a legkisebbek testi terhelhetősége igen korlátozott. Hozzájuk igazítva igyekszünk az óvodásoknak tartott edzéseinken ténylegesen a játékosságra és a mozgáselemek alapszintű megismertetésére helyezni a hangsúlyt.

Ezért alapvetően a 4-5 éves korosztály számára az első egy év az ismerkedés időszakát, és a folyamatos, kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődést jelenti. Az alapozó időszakot egy nagyobb mozgásigényű követi, amelyben már előtérbe kerül a mozgások kidolgozottsága, pontossága, a sport táncnak, mint versenytáncnak a megismerése.

Nagycsoportosaink és elsőseink edzésein még egy fokkal nagyobb szerepet kap a szabálykövetés és a fegyelmezett munka, emellett azonban a régről ismert játékainkat is folyamatosan játsszuk – immáron sokkal inkább motivációs célzattal.

A felsős korcsoportunkban már iskolás tanulók táncolnak, és vesznek részt a sokszor erősítő, igencsak mozgásos edzéseinken. Ezen edzések legfőbb célja az egészséges kondíció kialakítása mellett az egészséges versenyszellem megalapozása, de legfőképpen a tánc szeretetének és az összetartozás élményének felismertetése. Az egyórás edzések itt bizony igen intenzívvé válnak, a játékot önmagáért játsszuk egy elkülönített blokkban, a keringésfokozás és a bemelegítés azonban már egészen más jelleggel történik. Tánccal melegítünk a táncra, és az idő nagy részét maga a koreográfia tanítása, tanulása és tisztítása teszi ki. A kisebb korcsoporttal ellentétben a nagyobbak már egy fokkal gyorsabb zenére táncolják hosszabb táncukat.